Spring naar inhoud

Project Ride

Binnen het project Ride wil ALMI Machinefabriek Vriezenveen B.V. in samenwerking met diverse projectpartners, de introductie, (door)ontwikkeling, implementatie en integratie van (verregaande) automatisering, robotisering en digitalisering binnen fabrieken/bedrijven in de Oost-Nederlandse metaalindustrie realiseren, vanuit gezamenlijke kennisontwikkeling en investeringen op het gebied van new manufacturing technologies, connected systems en digitization. De subdoelstellingen van het project zijn:

De stimulering en realisering van digitaliseringsstappen zodat (MKB-) ondernemingen in de metaalindustrie de mogelijkheden en kansen van digitalisering benutten;
Kennisborging en doorontwikkeling van gedeelde faciliteiten;
Vergroting van de duurzaamheid (lange termijn) van bovengenoemde stappen en realisatie van een flexibelere, robuustere en slimmere waardeketen door aansluiting van extern MKB uit de regio.
 

Naast ALMI Machinefabriek Vriezenveen B.V. zijn de overige deelnemers in dit project: Stichting Laser Applicatie Centrum (LAC), Aebi Schmidt Nederland BV, Gunnebo Doetinchem BV, Pan Oston BV, Contour Covering Technology BV, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente, Breman machinery BV, Broshuis BV, Evers Agro BV, Dulasta Metaalbewerking BV, Hoopman Machines BV en Schouten en Visschers’ Metaalwarenfabriek BV.

Ride wordt mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.